Der er stadig plads til suppleanter

Vil du eller en fra din forening være suppleant i Vesterbro Lokaludvalg?

Valget til Vesterbro Lokaludvalg er nu slut og de 15 foreningspladser er blevet besat af repræsentanter fra lokale foreninger på Vesterbro.

Udover de valgte medlemmer til lokaludvalget, har vi en suppleantliste, hvor man løbende kan tilmelde sig.

Suppleanter kan deltage i arbejdet imellem møderne

Som suppleant har du altid mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, fagudvalgsmøder, sociale arrangementer og ved lokaludvalgsmøder, når der er afbud fra et medlem.

De tre interessegrupper er:

  • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  • Bolig, miljø og erhverv

Hvis jeres forening har lyst til at opstille en suppleant, kan I altså stadig nå det. 

Hvordan foregår det?

Du tilmelder din forening til suppleantlisten ved at skrive til lokaludvalgets sekretariat. Du skal vedhæfte dokumentation for, at din forening:

  • har aktiviteter i bydelen
  • er mere end 1 år gammel
  • har minimum 15 medlemmer

Husk at skrive, hvilken interessegruppe I som forening ønsker at repræsentere. Foreningerne vil blive optaget på suppleringslisterne i den rækkefølge, I skriver ind.  

Vær opmærksom på, at du ikke kan blive blive suppleant på vegne af en forening, der allerede har et medlem i lokaludvalget. 

Hvis du vil vide mere eller gerne vil tilmelde dig suppleantlisten, så skriv til sekretariatet.

Skriv til sekretariatet

Ønsker du at tilmelde dig suppleantlisten, så skriv til os i sekretariatet.

Skriv hvilken forening, du tilhører, og hvilket interesseområde, du vil repræsentere.