Der kommer ingen skøjtebane i Enghave Parken i år

27.11.2020
Det er med fuld forståelse, men også med ærgrelse, at vi må erkende, at Skøjtebanen i Enghave Parken ikke kommer op i år.

Som med så mange andre ting i år, må vi igen erkende de konsekvenser, som Corona-pandemien betyder for vores normale liv og hverdag. Pga. af risiko for sammenstimlen og kødannelse og deraf øget smitterisiko kunne kommunens kulturudvalg d. 12. november tage til efterretning, at skøjtebanen på Enghave Plads ikke stilles op i år. Det betyder at den ellers nyanlagte skøjtebane desværre må vente med at blive taget i brug.

Ved samme møde, blev det besluttet, at der for en del af de midler man sparer ved ikke at sætte skøjtebanen op, indkøbes en container, som kan bruges til opbevaring af skøjter ved udlejningen af skøjter i de kommende sæsoner.

Corona har betydning for, hvad vi kan støtte med vores puljemidler.

Som nævnt ærgrer det os, at vi må vente endnu et år på, at Enghave Park kan danne ramme for hyggelige skøjte-stunder for borgerne på Vesterbro, men vi har selvfølgelig fuld forståelse for, at det ud fra et sundhedsfagligt perspektiv er en nødvendighed. 

Vores formand Thomas Egholm udtaler følgende:

I den aktuelle situation, hvor COVID 19 fortsat florerer i vores samfund, skal vi selvfølgelig alle gøre, hvad vi kan, for at forhindre spredningen af smitte. Dette betyder desværre også, at skøjtebanen i Enghave Parken ikke kommer op i år.

I Vesterbro lokaludvalg havde vi set frem til at kunne understøtte aktiviteter og fællesskaber i den nyanlagte Enghave park bl.a. igennem uddeling af vores puljemidler til f.eks. aktiviteter omkring skøjtebanen. Derfor betyder aflysningen af årets skøjtebane også, at vi ender med ikke at få uddelt alle vores puljemidler, da det i år for mange ansøgere simpelt hen ikke har været muligt at gennemføre den samme mængde af aktiviteter, som andre år. Vi glæder os til, at det forhåbentligt snart igen er muligt at gennemføre kulturelle og sociale aktiviteter, som vi er vant til.”