Der skal også være plads til hundeejerne på Vesterbro

29.04.2021
Vi har kigget nærmere på mulighederne for en ny hundeløbegård til Vesterbros mange hundeejere.

Som bekendt er Vesterbro en af de bydele i København, hvor der er færrest grønne kvm per beboer. Det gør også, at er der trængsel om pladsen, og at det kan være svært at rumme alles behov for grønne arealer.

Igennem de seneste år er der sket en stigning i antallet af beboere med hund på Vesterbro, så der i dag er lidt over 2400 hunde på Vesterbro. Til at dække deres behov, er der i dag på Vesterbro to mindre indhegnede områder på 20-25 m2, hvor hundene kan løbe frit.

Hundeejerne savner et større areal, hvor de kan slippe deres hunde løs, og hvor deres hunde kan lege med andre hunde uden at genere andre forbipasserende.

Vores forslag til en ny hundeløbegård

Vi vil gene imødekommen hundelufternes ønske og en arbejdsgruppe under lokaludvalget har derfor kigget på behovet for og mulige løsninger til at finde et nyt område til hundeejerne, hvor de kan mødes og lade deres hunde løbe og lege frit sammen.

I den forbindelse har vi haft en proces, hvor vi har været i dialog med nogle af bydelens hundeejere, hvoraf nogle af dem er en del af initiativet Vesterbro Hundepark, en privat facebookgruppe med 150 medlemmer. Sammen har vi kigget på mulige steder, hvor en ny hundeløbegård kan ligge.

Efter mange overvejelser er vi i lokaludvalget kommet frem til at pege på et område ved Sønder Boulevard udfor husnr. 18-26. Området udmærker sig ved, at der på nuværende tidspunkt ikke er andre brugergrupper, der bruger området, og at den nødvendige plads er til rådighed.

En fremtidig hundegård vil blive indhegnet med et lavt hegn på ca. en meter og hundeejerne foreslår selv, at man kan indrette gården med åbningstider, som det også gælder for boldburene på Sønder Boulevard.

Det gør vi nu

Arbejdsgruppen går nu i dialog med naboerne til området og med Teknik- og Miljøforvaltningen om de praktiske hensyn, der skal tages. På et senere møde vil vi igen behandle sagen og evt. afsætte penge til projekt-tegninger m.m.