Det fik Vesterbro i budgetaftalen 2023

I fredags blev der indgået forlig om kommunens budget for 2023. Vi har kigget aftalen igennem og kan med tilfredshed konstatere, at flere af vores input er gået igennem.

Vi har brugt weekenden til at læse og ned i den indgåede budgetaftale for 2023, og vi kan med tilfredshed konstatere, at flere at de input, som vi har kæmpet for, er gået igennem.

Herunder er særligt varig bevilling til H17, helårsåbent til havnebadet ved Fisketorvet, nyt klubhus til Vestia Boldklub, planlægning af boldbaner på Godsbaneterrænet og ikke mindst udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet indsatser, som vil gøre en stor forskal for Vesterbro, og for os der færders her.

Desværre er der også områder, som ikke har fået midler. Driften af Cafe Dugnad er igen ikke er blevet løftet, lige som et lokalt ønske om en hundeløbegård, opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads og renovering af Basement heller ikke er blevet tilgodeset denne gang.

Her er en oversigt over, hvilke indsatser på Vesterbro, der har fået midler i budgettet for 2023.

Det sociale område

Varig bevilling til H17

 • Stofindtagelsesrummet H17 arbejder for at reducere skadevirkningerne af stofmisbrug blandt husets beboere. H17 har hidtil kørt på midlertidige bevillinger. Denne bevilling gøres nu varig. Der afsættes: - 5,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til videreførelse af bevilling til H17.

Sundhedsteam til udsatte hjemløse (bydækkende)

 • Sundhedsteamet laver opsøgende sundhedsfagligt arbejde blandt hjemløse borgere. Der afsættes: - 3,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.

Midler til foreningen The Red Van, der er et tilbud til sexarbejdere på Vesterbro.

 • Der afsættes: - 0,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til Red Van.

Kultur og fritid

Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på bl.a. Vesterbro bibliotek og kulturhus.

 • Der afsættes: - 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer.

Nyt klubhus til Vestia og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg

 • Der afsættes: - 31,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til et nyt klubhus på Bavnehøj idrætsanlæg.
 • Der afsættes: - 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til vedligehold og afledt drift.

Adgang hele året til Havnebadet ved Fisketorvet.

 • Den offentlig adgang øges med 8 måneder uden livredning til bl.a. Havnebadet ved Fisketorvet. Der afsættes: - 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til teknisk tilsyn med havnebadene.

Ungdommens Demokratihus (fortsat drift)

 • Der afsættes midler til organisatorisk arbejde i Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med Ungdommens Demokratihus. Der afsættes: - 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023.

Godsbaneterrænet

Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet

 • Der afsættes midler til en planlægningsfase for en 11-mands kunstgræsbane og to 8-mands kunstgræsbaner. Det skal i planlægningsfasen undersøges, om det er muligt at placere de to 8-mandsbaner, så de også kan bruges som en 11-mandsbane.

Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet

 • Der afsættes midler til en udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet, herunder at en forpligtigelse til at lokalplansforslaget skal udvikles i dialog med os, samt en udvidet proces med borgerdialog. Der afsættes: - 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.

Trafik og byrum

Øget trafiksikkerhed ved krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej

 • Der afsættes midler til ombygning af ulykkesbelastede kryds, herunder krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej, for at reducere antallet af ulykker, særligt med fokus på cyklister.
 • Der afsættes 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej.

Afsat som en del af en bydækkende cykelpakke:

 • En øget indsats på cykelområdet skal forbedre københavnernes og pendlernes mulighed for at tage cyklen. Herunder krydset mellem Fisketorvet og den nye bydel på Godsbaneterrænet gøres mere tryg for cyklister.
 • Der afsættes 10,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Vasbygade
 • Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til ombygning af krydset Vasbygade

Fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads

 • Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads

Pulje til toiletfaciliteter

 • Der afsættes en pulje til at øge toiletkapaciteten og serviceniveauet. Herunder helårsåbning af eksisterende toiletter (0,5 mio. kr. i anlæg) På Vesterbro er der afsat midler til at toilettet ved den bemandede legeplads i Enghave Parken nu også kan holde åbent hele året.

Andet

 • Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til bl.a. Vesterbro Lokaludvalg. Der afsættes: - 1,8 mio. kr. på service i 2023 og 3,6 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

Budget 2023

Du kan læse mere om den samlede budgetaftale her