Enghave Plads - byens bedste.…?

09.02.2021
Sammen med jer, der bruger Enghave Plads, vil vi gerne evaluere Vesterbros centrale byrum.

Efter flere år med metrobyggeri er Enghave Plads igen blevet åbnet op. I forbindelse med metrobryggeriet blev den åbne del af pladsen renoveret med nye bænke, cykelsti over pladsen og flere cykelstativer til pendlerne, der skal videre med metro eller bus.

Men hvordan fungerer det nye byrum, som pladsen udgør? Indeholder pladsen de funktioner, som et centralt byrum bør indeholde, og er pladsen i det hele taget tryg at færdes på? Hvordan er samspillet mellem den åbne del af pladsen og den bevoksede del? Er der for mange cykelparkeringer, eller mangler der en legeplads til børnene?

Det er bl.a. nogle af de spørgsmål, som vi gerne i samarbejde med de forskellige brugergrupper af pladsen vil undersøge og prøve at besvare.

Vi vil gerne vide, hvad I mener om Enghave Plads

Derfor sætter vi i løbet af 2021 gang i en større borgerinddragelsesproces, hvor vi rækker ud til brugerne af pladsen for at få deres input til, hvad der mangler, om pladsen kan blive endnu bedre, eller om pladsen bare er super cool, som den er.

Sidste forår tog vi forskud på processen med et dialogmøde med øldrikkerne på pladsen for at få deres input til en samlet evaluering af pladsen.

Fra d. 9. februar og frem til d. 23. februar inviterer vi alle borgere på Vesterbro til at kommer med deres input til, hvordan de bruger Enghave Plads, og om der eventuelt er noget, de savner.

Samtidig er vi i dialog med de erhvervsdrivende, som har deres virksomhed ud til pladsen, og senere på året spørger vi pendlerne og cyklisterne om, hvordan de bruger pladsen, hvad der er godt og hvad der kan forbedres.

Sådan deltager du

Fra d. 9. februar kan du deltage i undersøgelsen ved at besvare et spørgeskema om pladsen. Du får adgang til spørgeskemaet ved at klikke her.

Hvis du er med i vores borgerpanel, vil du også modtage en invitation til deltagelse i undersøgelsen derigennem.

Du kan deltage i undersøgelsen frem til d. 23. februar.

Hvordan bruger vi resultaterne af undersøgelserne

Besvarelserne fra den aktuelle undersøgelse bruger vi sammen med de øvrige tilbagemeldinger, som vi har fået eller får igennem vores dialog med pladsens andre brugergrupper. 

Herudfra laver vi en samlet evaluering af pladsen, som vi kan bruge som udgangspunkt til en dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om eventuelle ændringer på pladsen.

Vi glæder os til at læse jeres svar og takker på forhånd for jeres samarbejde og input til, at vi alle kan få et bedre Vesterbro.