Flere gemmesteder, søer og huler

26.11.2018
Med en arkitektmodel over fremtidens København under armen, kunne Vesterbros børn overrække deres drømme til borgmester Frank Jensen.

Vesterbros borgere skal inddrages – også børnene

Den 10. november holdte Vesterbro Lokaludvalg en kreativ workshop sammen med 20 af Vesterbros børn (og deres forældre), hvor de skulle prøve at komme frem til, hvad ønsker de har til fremtidens København. Inddragelsen af børnene er en del af den offentlige høring af Københavns kommende kommuneplanstrategi, der har til hensigt at tegne fremtiden for Københavns byudvikling de næste 12 år.

Overborgmester Frank Jensen tog godt imod

Uma, Arn, Morris og Alvilja overleverede modellen til Frank Jensen, og han tog godt imod bidraget:

 ”Det er fantastisk flot, og jeg skal nok sørge for, at passe godt på dagens bidrag, så den kan komme med i det store ’katalog’, vi er ved at lave over alle de mange drømme og idéer, der er til vores bys fremtid” 

Ifølge Frank Jensen er over 5.000 Københavnere kommet med ideer til kommuneplanstrategien. I dette regi har Vesterbro Lokaludvalg med børnenes hjælp sat et betydeligt aftryk på dette biddrag, der gerne skal sikre en bæredygtig fremtid for Vesterbro-bydelen.