Flere ikoniske træer på Vesterbro

01.10.2020
På baggrund af borgernes indstillinger udpejes der nye ikoniske træer tre steder på Vesterbro

Siden 2016 har Københavns Kommune haft en træ-politik. Politikken inkluder lanceringen af ”Ikoniske træer” som en ny kategori for at beskytte byens særligt værdifulde træer. I 2018 blev der udpeget knap 3000 ikoniske træer indmeldt af kommunens forvaltninger, lokaludvalg, miljøpunkter, Danmarks Naturfredningsforening, Det Grønne Råd og andre interesseforeninger.

Herefter har Københavns borgere løbende kunnet indmelde ikoniske træer i perioden 2018 - 2019. Det blev til 30 henvendelser om ikoniske træer som Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget netop har taget stilling til.

På Vesterbro var der seks indstillinger om nye ikoniske træer, hvoraf tre blev godkendt. Vesterbros nye ikoniske træer står her:

  • Træer der omkranser del af Enghave plads
  • Enkeltstående træ på Liva Weels Plads.
  • Den samlede trærække ved Halmtorvet (inklusive træerne mod den Brune Kødby)

I 2023 skal der igen tages poltisk beslutning om nye ikoniske træer. Frem til da kan alle indsende forslag til ikoniske træer til ikonisketraeer@tmf.kk.dk.

 

Hvad er et ikonisk træ

For at et træ kan blive indstillet til at komme på listen over ikoniske træer skal træet opfylde 4 af følgende 7 kriterier:

  1. Træet skal være et fuldt udvokset træ
  2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold
  3. Træet har en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
  4. Træet har en særlig biologisk værdi
  5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
  6. Træet giver særlige sanselige oplevelser
  7. Træet har en historisk betydning

Alderskriteriet skal altid være opfyldt. 

Ikoniske træer udpeges af forvaltninger i samarbejde med byens borgere. Målet med at udpege ikoniske træer er at synliggøre og bevare særligt værdifulde træer, der ikke er omfattet af fredning eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan.

En politisk godkendelse af ikoniske træer giver mulighed for at beskytte træerne og hindre fældning uden politisk godkendelse. Ikoniske træer har dog ingen juridisk beskyttelse. 

Et ikonisk træ kan kun fældes, hvis Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har godkendt fældningen indenfor hvert udvalgs ressort. Fældning af træer der er til fare for offentligheden på grund af beskadigelse, sygdom eller død kan fældes uden godkendelse.