Genhusning af Mændenes Hjem, sociale viceværter i Kødbyen mm.

15.05.2020
Den 14. maj indgik seks partier en aftale om fordeling af midler i overførselssagen

Aftalen fordeler 580 mio. kr., og er præget af ønsket om at afbøde coronaens økonomiske og menneskelige skadevirkninger. Aftalen rummer bl.a. hjælpepakker til erhvervslivet, socialt udsatte og ældre.

På Vesterbro er der lavet konkrete aftaler omkring:

  • Genhusning af Mændenes hjem på Solterrasserne i Valby under renovationen
  • Salget af det gamle bymuseeum er sat i bero
  • Der kommer sociale viceværter i Kødbyen
  • Der er kommet rammer for finansiering af busterminalen ved Dybbølsbro St.

Læs mere om overførselssagen på Københavns Kommunes hjemmeside