Her arbejder vi med byudvikling og bymiljø

04.06.2021
I vores Teknik- og Miljøudvalg (TMU) behandler vi sager om byudvikling, trafik, bymiljø og hvordan vi får et renere og mere grønt Vesterbro.

Interesserer du dig for byudvikling og bymiljø på Vesterbro? Så vil du sikkert også interesserer dig for, hvad vi laver i vores Teknik- og Miljøudvalg. På vores sidste møde var der vigtige punkter på dagsordenen inden for begge områder.

Et møde med oplæg – oplæg om igangværende og kommende byudviklingsprojekter på Vesterbro

Vi startede mødet med et besøg og oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen byplans-afdeling, hvor vi blev informeret og diskuterede om de store udviklingsprojekter, som de netop nu arbejder med på Vesterbro. De projekter vi snakkede om var:

  • Kalvebod Brygge / området hvor der nu bygges IKEA
  • Den Hvide Kødby, hvor der skal bygges en ny folkeskole
  • Planprocessen for Godsbaneterrænet / Jernbanebyen. Herunder hvornår der kommer offentlige høringer, processen for lokalplaner for området og hvordan vi sikrer at området også løfter nogle af den punkter, hvor der er et efterslæb på Vesterbro (f.eks. grønne områder og institutionspladser)
  • Fisketorvet og den kommende metrostation
  • Helhedsplan for Dybbølsbro-området

Grønne trafikveje og trafikøer

Det første oplæg blev efterfulgt af endnu et besøg med oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen om en netop afsluttet mobilitetsanalyse, der skal bruges som udgangspunkt for Rådhusets drøftelser om, hvordan vi får reduceret udledningen af CO-2 i København og dermed sikrere at man kan leve op til målsætningen om at være CO2 - neutral i 2025.

Oplægget bød på tre scenarier, der i varierende omfang stiller nye krav og retningslinjer til tung trafik og hvordan vi bevæger os igennem byen. Nogle af de ideer, som udgør en del af analyserne, er Grønne trafikveje og Trafikøer. Begge koncepter er tænkt som tiltag til, at der kommer mindre forurenende trafik i de tæt-beboede områder af byen.

De tre scenarier skal nu behandles af politikerne på Rådhuset, og derefter besluttes hvilke tiltag man endeligt vil satse på for at få en renere by og en renere luft omkring os.

Vi takker for begge besøg med oplysende oplæg og gode diskussioner.

Det vil vi med Miljøopgaven

Som lokaludvalg er det vores opgave at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde på Vesterbro. Det gør vi bl.a. igennem formidlingsforløb, aktiviteter i bydelen og oplysningskampagner. På nuværende tidspunkt er vores miljøarbejde centreret om Træstubben, som er base for natur- og Miljøprojekter. Træstubben fungerer godt og er et vigtigt element især når det gælder vores naturformiling til børn. Vi har faste aftaler med en række brugere, der også hjælper os med at passe haven ved siden af Træstubben.

På mødet havde vi en drøftelse af, hvordan vi kunne nå endnu bredere ud med vores miljøarbejde. Der kom mange gode ideer på bordet, som vi nu er gået tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi bedste kan realisere.

Endeligt behandlede vi en naboorientering om en midlertidig brinttankstation tæt ved H.C. Ørstedværket, hvor vi indsender svar på Vesterbros vegne.

Lokaludvalgets fagudvalg

I Vesterbro lokaludvalg har vi tre fagudvalg, som løbende behandler aktuelle sager inden for hvert deres område, og som hver især føder dagsordenspunkter ind til lokaludvalgets ordinære møder.

  • Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget.

Fagudvalgene, herunder TMU, er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro.

Derudover har lokaludvalget et puljeudvalg og et forretningsudvalg. Forretningsudvalget varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsformænd.

Puljeudvalget forbehandler og indstiller ansøgninger til Vesterbropuljen og træffer beslutning om ansøgninger til Lillepuljen. Puljeudvalget er ikke åbent for deltagere, der ikke er medlemmer i lokaludvalget.