Hvad skal der ske med lommeparken på Enghave Plads?

For nogle er den utryg, for andre er den det daglige opholdssted. Vi har kigget på, hvordan vi udnytter pladsen bedre.

Lommeparken på Enghave Plads er i dag kendetegnet ved høje buske, et skjult boldbur, Sjællands længste bænk, øldrikkere og folk, der lufter hund. Sådan har lommeparken set ud længe, men efter at den øvrige del af Enghave Plads er blevet renoveret i forbindelse med metrobyggeriet, kunne det være på sin plads, at denne del af parken også fik en opgradering, så den i større grad opfylder de behov, der kan være til en lommepark i en storby.

Sideløbende har der igennem nogen tid hersket tvivl imellem de forskellige brugergrupper af parken, hvem der har brugsretten til de forskellige områder. Og det midlertidige læskur, der er opsat til øldrikkerne, er faldet sammen og bør erstattes af en ny løsning.

Derfor har vi, parallelt med at vi evaluerer den nye del af pladsen, sat gang i en proces, hvor vi kan få taget fat på nogle af udfordringerne ved lommeparken. Arbejdet sker i tæt samarbejde med politiet, Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for vedligehold at parken.

Læskuret, der i sin tid blev sat op som en midlertidig løsning, har længe været i dårlig stand og kunne til sidst ikke holde mere. Derfor har vi ved vores lokaludvalgsmøde i maj afsat midler til at læskuret kan blive tager ordentligt ned, og at der kan blev opsat et alternativ til øldrikkerne i lommeparken. Som det ser ud nu, forventer vi, at dette arbejde vil blive udført i løbet af juni.

I samme omgang arbejder vi på, at vi sammen med Socialforvaltningen kan finde penge til at få renoveret Danmarks længste bænk, som er en del af øldrikkernes opholdssted.

Yderligere er vi i gang med at undersøge, om hækken kan blive klippet ned, så området fremstår mindre utrygt og mere åbent for forbipasserende. Efter dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen herom, ser det ud til at dette også kommer til at ske i løbet af juni eller juli måned.

Derfor, næste gang du går over Enghave Plads, kan det være, at pladsen ikke ser ud helt som du kender den – formentlig er den blevet endnu bedre.