Ikke flere offentlige toiletter, men øget åbningstid og bedre drift af de eksisterende

Der er nu opfølgning på høringen om offentlige toiletter. Vores høringssvar var bl.a. baseret på tilbagemeldinger fra jer om, hvor I gerne ville have flere offentlige toiletter på Vesterbro.

I december 2021 havde Teknik- og Miljøforvaltningen sendt en ny toilet-prioriteringsliste i høring blandt kommunens 12 lokaludvalg.

Vi mener, at det er jer, der ved bedst, hvor der mangler toiletetter på Vesterbro. Derfor spurgt vi jer om input, inden vi sendte vores høringssvar afsted.  

Vi pegede på følgende placeringer af toiletter på Vesterbro:

  1. Litauens Plads
  2. Kødbyen (de har kun et pissoir)
  3. Enghave Plads (har et toilet - men det er klamt)
  4. Carlsberg-byen ved haverne

Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt forvaltningens toiletprioriteringsliste. En realisering af listen afhænger af, at der bevilges midler i budget 2023.

På Vesterbro er der ikke prioriteret nye offentlige toiletter, men nogle af de eksisterende toiletter er indstillet til helårsåbning og øget drift.

Helårsåbning

  1. Ejderstedsgade 3 (Enghaveparken)

Øget drift:

(På disse toiletter foreslår forvaltningen at højne serviceniveauet ved at øge rengøringsfrekvensen samt de afsatte midler til vedligeholdelse og reparationer).

  1. Halmtorvet 12
  2. Matthæusgade 8
  3. Sønder Boulevard 60B
  4. Enghave Plads 13B

Læs mere om den politiske behandling

Hele toiletprioriteringslisten er den 13. juni blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget, og ligger som bilag 2 i indstillingen.