Kommunens ’lille budget’ er faldet på plads

Det giver tre bevillinger til Vesterbro og et par interessante hensigtserklæringer.

Tirsdag aften blev der indgået aftale om overførelsessagen, hvor restmidler fra kommunens regnskab for 2023 på ny fordeles til kommunale indsatser og initiativer i byen. 

På Vesterbros kommer der nu penge til to indsatser, men mindst lige så vigtigt er den ene af to hensigtserklæringer, som aftaleparterne også blev enige om:

 1. Markeringer for faldne under Folkestrejken på Vesterbro 

  Parterne er enige om at afsætte midler til at markere de faldne under Folkestrejken på Vesterbro med mindefliser og mindetavle ved Stjerne Radio på Istedgade. 

 2. Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder 

  Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til etablering af et stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder. Stofindtagelsesrummet placeres i Redens lokaler og vil have to pladser til rygning og injektion. 

 3. Automatisk Dørkontrol ved hallerne på Oehlenschlægersgade Skole

  Parterne er enige om at udskifte forældede ADK-systemer på 20 skoler og ved hallerne på bl.a. Oehlenschlægersgade Skole. De nye låsesystemer gør det muligt i et større omfang at andre kan gøre brug af hallerne på skolen uden for skolens åbningstid.

 4. Hensigtserklæring om udvidelse af Kultur- og Læringscenteret ved ny skole på Godsbaneterrænnet 

  Parterne er enige om, at Kultur- og Læringscenteret (KLC) ved ny skole på Godsbaneterrænet udvides med op til 318 m2 ift. funktionsprogrammet til i alt 1.206 m2 for at tilgodese det øgede behov for biblioteksfunktioner til børn og unge, boghåndtering samt biblioteksbetjening af voksne.

 5. Kødbyen 

  Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i god tid forud for forhandlingerne om Budget 2025 skal fremlægge et budgetnotat om Kødbyen. Budgetnotatet vil indeholde et scenarie, der indeholder en finansieringsplan for vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen ved kommunens fortsatte ejerskab, scenarie for fondskonstruktioner samt et scenarie, hvor der igangsættes en proces for helt eller delvist salg af Kødbyen.

Vores input til sagen

I december bød vi ind med vores input til forhandlingerne. Et af punkterne var netop et stofindtagelsesrum til kvinder, som der nu kommer midler til at af oprettet. 

Se vores øvrige input herunder.

Vores input til overførelsessagen

Læs mere om den samlede aftale for overførelsessagen