Kommuneplanen set fra et Vesterbro-perspektiv

21.05.2019
Kommuneplanen sætter kursen for fremtidens København, og derfor arrangerede vi et borgermøde i sidste uge.

Hvad skal være visionen for fremtidens hovedstad?

Med Københavns Kommuneplan 2019 sættes rammerne for Københavns udvikling over de næste 12 år. Det er ikke et politisk udspil, der frigiver midler til konkrete tiltag, men kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan København skal udvikle sig fremadrettet og med hvilke fokuspunkter.

Det handler om både sociale forhold, klima og miljø, erhvervsliv, anlæg og bebyggelse. Københavns Kommune har i forlængelse af en større indsats under navnet “#københavnersnak” forsøgt at få inkluderet bidrag fra Københavns kommunes borgere, hvor der bl.a. blev spurgt ind til, hvad kommunen børe fokusere på fremadrettet. 

Det og kommunens egne målsætninger mundede ud i et udspil til en kommuneplan, der blev lavet af Københavns Kommune. Den kan læses via linket: KP19

Kommuneplanen i høring

Kommuneplanen er nu sat i intern høring, og her har vi i lokaludvalget givet vores bidrag. Alle de gode perspektiver og argumenter fra borgermødet blev samlet sammen til et høringssvar, der blev sendt afsted få dage derefter. 

Høringen giver specifikke kommentarer på de sider af Kommuneplanen 2019, der vedrører Vesterbro, så hvis du vil læse vores høringssvar skal det nok gøres i forlængelse af, at du også læser Kommuneplanen 2019. Du kan finde høringssvaret via vores side: Høringssvar

Vi håber, at du finder tid til at læse både Kommuneplanen og vores høringssvar – i sidste ende handler det om, hvordan Københavnerne skal leve i byen i fremtiden.