Luftforurening i København

09.03.2020
  • ""
Anbefalinger til initiativer, der kan bidrage til renere luft i byen og dermed bedre sundhed for københavnerne

Københavns Kommunes ekspertgruppe om luftforurening har netop afgivet sin årsrapport samt anbefalinger til initiativer, der kan bidrage til renere luft i byen og dermed bedre sundhed for københavnerne.

Selv om København er en af verdens bedste byer at bo i, kan vi københavnere blive syge af den luft, vi indånder, når vi går søndagstur om søerne eller tager cyklen på arbejde i morgentrafikken. Københavns Kommunes årlige undersøgelse af luftforurening fra 2019 viser, at luftforurening er skyld i omkring 460 for tidlige dødsfald i Københavns Kommune og cirka 440.000 sygedage.

Årsrapporten for 2019 om luftforurening giver en status på luftkvaliteten i København. Den belyser de sundhedsmæssige konsekvenser af luft forureningen og kommer med eksempler på, hvad vi kan gøre for at nedbringe luftforureningen.

Ekspertgruppens anbefalinger for 2019 fokuserer på brændefyring og vejtrafik med fossile brændstoffer. Det er nemlig de to største lokale kilder til luftforurening i København.