Netværksgruppen OBV rykker!

20.04.2021
Vi er klar med input og sparring når helhedsplanen for Otto Busses Vej bliver offentliggjort .

I februar besluttede vi at nedsætte en ny netværksgruppe, der skal følge udviklingen af den kommende ”Jernbaneby” ved Otto Busses Vej (OBV), efter at byudviklingen af området kom med i Kommuneplan 19.

Efter vores andet møde i netværksgruppen kan vi glæde os over et stigende antal af engagerede medlemmer, og at grundejerne DSB og Freja Ejendomme allerede nu følger interesserede med i vores arbejde og har givet udtryk for, at vores input formentlig kunne være interessant for dem som bidrag i den videre bearbejdning af helhedsplanen.

Ved vores sidste møde snakkede vi bl.a. om, hvilke temaer vi gerne vi tage fat på i byudviklingen, hvor især 3 temaer pressede sig på:

  1. bynatur, grøn vision og biodiversitet,
  2. boliger, fællesskaber og byrum og
  3. mulighederne for børn og unge også fra de omkringliggende byområder

Dertil snakkede vi om gruppens kommunikation og gennemslagskræft, forslag til aktiviteter hen over sommeren og gruppens organisering og forankring i lokaludvalget. Og lad os bare slå fast – der er rigeligt af ideer og nok at tage fat på.

Vi mødes næste gang online mandag d. 26. april kl. 17-19, og der er stadig plads til nye medlemmer. Skriv til Jørgen på jspp0909@gmail.com, hvis du kunne tænke dig at komme med.

Det sker der nu

Efter ar grundejerne d. 21. april offentliggør de 5 forslag til helhedsplan for ”Jernbanebyen”, igangsætter grundejerne den videre bearbejdning af forslagene. Her byder vi ind med dialogmøder, temamøder og andre aktiviteter.

Efter sommerferien / til efteråret forventes en endelig helhedsplan for området, og omkring årsskiftet forventes en start-redegørelse af projektet og herefter udarbejdelse af Lokalplansforslag.