Nye kræfter fundet til samarbejdsforum for H17 og stofscenen på Vesterbro

Naboer til stofscenen er med til at finde løsninger på lokale problemstillinger.

Samarbejdsforum for H17 og stofscenen på Indre Vesterbro er et vigtigt organ for dialog på tværs af de forskellige aktører tilknyttet stofscenen på Vesterbro, hvor både store og små problemstillinger bliver drøftet, ofte med konkrete løsninger på udfordringerne.

Her er der plads til både at påvirke det politiske miljø og derved politikernes beslutninger på området, og at få diskuteret helt konkrete problemstillinger i nærområdet.

Lokale beboere inviteres med i arbejdet

Siden 2020 har lokale beboere også haft mulighed for at deltage i samarbejdsforummet på lige fod med folk fra Københavns kommune, politi, Mændenes Hjem, gadejuristen, Reden, Vesterbro Lokaludvalg m.fl. Det giver vigtige erfaringer for både fagpersoner og private medlemmer.

I går var det tids til at få nye kræfter ind i forummet, hvilket skete på et møde, der også handlede om den aktuelle status på Vesterbros stofscene.

Efter oplæg fra Fixelancen og Mændenes Hjem meldte 8 lokale vesterbroere sig til at være med i det vigtige arbejde, som Samarbejdsforummet udfører.

Velkommen til de nye medlemmer

Samarbejdsforum for H17 og stofscenen på Indre Vesterbro