Nyt samarbejde mellem Basement og Vesterbros unge og spirende kulturudøvere

D. 21. juni afholdte vi i samarbejde med DIT:KBH dialogmøde med Basement og Vesterbros unge kulturudøvere. Det kom der følgende ud af.

Basement er et at Vesterbros mange koncert og kultursteder. Men særligt for Basement er stedets fokus på nichekulturer og unge og nytænkende kulturudøvere.

I lokaludvalget er vi glade for at have steder som Basement på Vesterbro. I vores ungeundersøgelse fra 2019 kom det bl.a. frem, at de unge netop efterspørger steder, hvor de har medindflydelse, og det er dem, der er med til at sætte rammerne. 

Derfor var det et vigtigt møde for os, da vi d. 21. juni i samarbejde med DIT_KBH, der administrerer Basement, afholdt dialogmøde med en række unge lokale kulturudøvere. Fokus for mødet var, hvordan Basement i endnu højere grad kan understøtte og dem i at realisere deres projekter, og mere generelt hjælpe med at booste det unge kulturmiljø på Vesterbro.

Efter mødet kunne vi reflektere over følgende fire centrale punkter:

  • Mange unge savner et sted at hænge ud og lave kultur. Et sted der ikke kræver et defineret mål på forhånd, men samtidig kan tilbyde projektstøtte og hjælp til projektmodning
  • De unge savner generelt god projektstøtte
  • Basement har allerede en stærk stemme inden for græsrodskultur og undergrundskultur, men vil gerne fremadrettet arbejde mere bredt for alle unge og spirende kulturudøvere
  • Ved mødet deltog en bred vifte af kulturelle aktører, og der var enighed om, at den nye kontakt til stedet og til hinanden kunne bruges efterfølgende

Basement samler nu op på mødet og har allerede taget kontakt til deltagerne ved mødet for at fortsætte den gode dialog.