Overførelsessagen giver bedre trafiksikkerhed på Vesterbro

25.03.2021
Flere af vores ønsker til budget bliver opfyldt ved årets forhandlinger om overførelsessagen.

Som Lokaludvalg er vi godt tilfreds med det, som Vesterbro har fået ved de netop afsluttede forhandlinger om årets overførselssag.

Ud af vores 11 ønsker, er der blevet givet midler til fuld eller delvis finansiering af de 3 af punkterne. Således kan vi nu se frem til:

  • Bedre trafiksikkerhed på Ny Carlsberg vej ved Liva Weels Plads. Der blev afsat midler til tiltag, der øger sikkerheden og trygheden for lette trafikanter på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads.
  • Bedre trafiksikkerhed med hastighedsdæmpning på Vesterfælledvej ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole. Der blev afsat midler til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af fire busvenlige pudebump på Vesterfælledvej.
  • Forbedring af fremkommeligheden ved Dybbølsbro ved etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro

Dertil blev der givet penge til følgende punkter, som også gavner Vesterbro:

  • Afsættelse af midler til standardhusleje og bygningsdrift til Musikhuset Vesterbrogade 59 i den resterende del af 2021, for at fastholde bygningen til musikformål med henblik på stillingtagen til anlægsfinansiering i forhandlingerne om Budget 2022. Dertil afsættes midler til midlertidige aktiviteter.
  • Renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner med henblik på at sikre overholdelse af de lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav 

Du kan læse den samlede oversigt over overførelsessagens budgetpunkter herunder.