Overførselssagen: Det fik Vesterbro

23.03.2018
  • ""
Onsdag den 21. marts indgik budgetpartierne på Københavns Rådhus en aftale, der følger op på budgettet for 2018.

Aftalen, med navnet Plads til byens børn, har fokus på børneområdet. Vesterbro Lokaludvalg er glad for dette fokus, men har kommentarer til nogle af de beslutninger, der vedrører vores bydel. Læs med her.

Overordnet er det et vigtigt fokus budgetpartierne har valgt for dette års overførselssag – børnene. Stadig flere kommer til København i disse år, men vi skal stadig deles om det samme antal kvadratmeter byrum.

Havnebadet

Vesterbro Lokaludvalg mener ikke, at det er at give plads til byens børn, at fjerne havnebadet ved Fisketorvet, skære livredderne fra og i stedet omdanne området til badezone. Det vil fx i praksis betyde, at 70 cm børnebassinet med fast bund til de mindre børn forsvinder. Hvor skal børnene så lære at svømme og hvordan hænger det sammen med overførselssagens tema?

10. klasses-center

Vesterbro Lokaludvalg er enig i at der mangler plads til 10. klasses-centeret på Vesterbro, men vi er ikke enige i at placere det i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Tilbuddet kommer nemlig ikke til at leve op til folkeskolelovens krav om faglokaler. I et brev sendt til borgerrepræsentationens medlemmer fredag 23. marts, har vi gjort rede for vores indsigelser over for 10. klasses-centeret. 

Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole 

Vi er bekymrede for genhusningen af skolens elever på Otto Busses Vej i forbindelse med ombygningen, da der i første ombæring var lovning på at genhusningen ville være tættere på skolen. Denne løsning giver børnene længere til skole og de skal ud på en usikker skolevej. Derudover er tale om at nedrive en bevaringsværdig bygning, for at gøre plads til skolepavillonerne. 

Fjernbusterminal og udvidet åbningstid af café Dugnad

Vi støtter op om de gode aftaler, der er indgået omkring bl.a. at genindføre udvidet åbningstid hos Café Dugnad, værested for udsatte stofbrugere. En anden god del af aftalen er øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen omkring stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17.

Derudover er vi glade for at der nu er sat penge af til en løsning omkring fjernbusterminalen. Området for fjernbusser på Ingerslevsgade har længe skabt farlige situationer for cyklister og turister, støj- og luftforurening og dårlige arbejdsforhold for chaufførerne. Med midlerne til projektering af fjernbusterminalen kan der blive rettet op på dette. Lokaludvalget vil dog stadig pege på, at det er sparsomt, hvad der er afsat til faciliteter for chaufførerne i projekteringen – fx ift. tømme toiletter og klagøre busserne. Det vil lokaludvalget følge op på.