Reventlowsgade gøres levende

18.04.2018
  • ""
Teknik- og Miljøforvaltningen inviterede i samarbejde med DSB og Vesterbro Lokaludvalg til informationsmøde.

25 borgere valgte mandag at vente med aftensmaden for at deltage i informationsmøde om projektet ’Cykelparkering i Reventlowsgade’ i DSBs lokaler bag de små vinduesøjer i nummer 9.

Projektet lægger op til, at Reventlowsgade fredeliggøres mellem Istedgade og Stampesgade, ved at omdanne arealet til en plads, der skal give en bedre ankomst til Hovedbanegården og Vesterbro for især fodgængere. Der er i skrivende stund 110.000 brugere af Hovedbanegården i døgnet og dette tal forventes at stige til 188.000 brugere i døgnet, når Cityringen åbner i sommeren 2019.

Manglende borgerinddragelsesproces

Der var god stemning til mødet, selvom borgerne og Vesterbro Lokaludvalg påtalte, at der ikke havde foregået en borgerinddragende proces forud for planlægningen. Teknik- og Miljøforvaltningen forsvarede dette ved, at midlerne til de ekstra 730 cykelparkeringspladser, som projektet kommer til at rumme, er kommet pludseligt, hvorfor processen har været hurtigere end normalt.

Borgernes bekymringer og ønsker om pladsen, blev taget til efterretning af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der blev nævnt bekymringer, som mere plads foran beboelsesejendommene, bedre styring af cyklister, flere skraldespande, fokus på trafiksikkerhed ved højresving ad Reverdilsgade og chikaner som sikrer, at bilister kun laver ’kiss and ride’-parkering på Reventlowsgade, .

Plads til alle?

I mange år har området været kendt som ’Det Lille Apotek’ og det grønne metrohegn gjorde lyssky affærer endnu mere muligt for de, der ønskede det, hvilket også kom til udtryk på informationsmødet. Beboerne fokuserede meget på, om der havde været nok opmærksomhed om, at stofhandelen ikke bare ville rykke længere ned mod rampen til Tietgensbroen, nu hvor DSB undersøger mulighederne for at åbne op i facaden mellem banelegemet og Reventlowsgade for at skabe caféer med udeservering. Teknik- og Miljøforvaltningen lovede at tage det med, når man senere i samarbejde med Banedanmark skal renovere Tietgensbroen og rampen dertil.

Vesterbro Lokaludvalg følger udviklingen i området og vil sende en udtalelse til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med den politiske behandling af projektet, som finder sted henover sommeren. Projektet forventes at gå i jorden i efteråret 2018 for at kunne stå færdig til åbningen af Cityringen i sommeren 2019.