Sidste uge var der bydelsdebat i Jernbanebyen

03.09.2019
Center for Byudvikling holdte onsdag den 28. august borgermøde i forbindelse med kommuneplanen 2019

- og baneterrænet ved Otto Busses Vej var omdrejningspunkt. Borgermødet var et led i den offentlige høring af Kommuneplan 2019, der bl.a. bygger på dialogprocessen #Københavnersnak i forbindelse med Kommuneplansstrategi 2018. Dertil ønskede kommunen særligt at høre borgernes ideer og input til den kommende udvikling af Jernbanebyen og Tingbjerg.

Der var lagt et stramt program, hvor politikere, grundejere og borgere skulle have mulighed for at fortælle hinanden, hvilke potentialer og drømme de havde for udvikling af Jernbanebyen. Arrangementet, der var blevet præsenteret som et dialogarrangement, var delt op i tre dele: paneldialog, cafedialog og rundvisning i området.

Under dialogen blev flere relevante punkter belyst, herunder dilemmaet mellem behovet for boliger - også om 20 år, og behovet for grønne åndehuller, fritidsaktiviteter, skoler, daginstitutioner. Ligeledes er ønsket om at bevare kulturarven vigtig i byudviklingen. Grundejerne fik italesat deres behov for kapital til at bygge de nye anlæg ved Næstved, der skal erstatte lokaliteterne på Otto Busses Vej og deres tro på, at der burde være plads til det hele på Otto Busses Vej.

Rundtur som en del af programmet

På den efterfølgende rundtur i området var der tre korte stop, hvor bl.a. Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg fortalte om deres perspektiver på udviklingen af området. Det blev bl.a. belyst, at tidligere byudvikling på Carlsberg og på Havnen ikke skabte plads til grønne områder, fritidsaktiviteter, skoler, daginstitutioner m.v. og de gamle dele af Vesterbro er nu så belastet, at der fx på Litauens Plads ikke længere bliver sået græs, for slitagen er for stor til, at det kan betale sig. Ventelisterne til foreningslivet er ligeledes alenlange, men der er ikke banekapacitet til at flere kan spille fodbold.

Vesterbro Lokaludvalg er en del af debatten

Formand for Vesterbro Lokaludvalg, Thomas Egholm siger:

”Otto Busses Vej bør rumme al den efterslæb, der er på de kommunale investeringer.  Det gælder selvfølgelig både skoler og institutioner, men også i langt højere grad alle de sports- og fritidsfaciliteter, der jo også mangler. Grundejerne vil gerne bygge boliger, da det giver flest penge til dem. Det ville de også på Carlsberg og på Havnen, og vi kan se, hvordan det har medført store mangler. Grønne arealer bliver en mangelvare, og specielt muligheden for holdidræt er ikke tænkt ind. Det er fint, at der påtænkes en enkelt fodboldbane på Banearealet - men det er slet ikke nok. Hverken i forhold til efterslæbet, eller i forhold til, at der også påtænkes at blive bygget 5000 boliger.”

Politikerne i borgerrepræsentationen har lagt op til dialog om udviklingen af Jernbanebyen. Der er dog stor uenighed imellem politikkerne om, hvad der skal ske med området.  Forhåbentlig kan den kommende debat skabe rum for, at vi kan få talt om de forskellige behov, men også mulighed for at drømme højt, og herudfra træffe beslutninger på grundlag af alle Københavnere.

Thomas Egholm:

”Det her handler jo også om, hvad vi har lært af den byudvikling vi har været igennem. Sammen med Sydhavnen er vi jo på Vesterbro den bydel, der oplever den største vækst i disse år. Og det bør ikke længere være sådan, at der ikke tænkes i nye initiativer, når byen udvikles. Det bør også give nye muligheder, når byen udvikles. Ellers slides der for meget, hvis der ikke også investeres i fritidsmulighederne. Livet er jo mere end arbejde og overnatning - og det burde byudviklingen begynde at afspejle.”

Dine muligheder for indflydelse

Vesterbro Lokaludvalg afholder borgermøde om Københavns Kommuneplan 2019, der er i høring indtil 22 oktober. Her vil planerne for Jernbanebyen selvfølgelig også være på dagsordenen. Dertil kommer en digital spørgeundersøgelse via vores kommende borgerpanel - er du ikke med i vores borgerpanel, kan du melde dig til.

Vi udsender selvfølgelig information om borgermøde og borgerpanel via vores hjemmeside og facebookside.

Sidst men ikke mindst kan du skrive et høringssvar på Bliv Hørt. Kom og giv dit besyv med i forhold til, hvordan rammerne for byplanlægningen i København skal være de næste 12 år.