Søg støtte til dit arrangement i 2023

Har du planer om et projekt med afvikling i 2023? Så kan du allerede nu søge om støtte.

Har du et projekt med afvikling i 2023, du vil søge puljemidler til hos Vesterbro Lokaludvalg, så kan du ved vores næste ansøgningsfrist, som ligger 15. oktober 2022, søge om støtte.

Vi har fortsat to puljer, hvor du kan søge om støtte

Lillepuljen

 • Lillepuljen støtter ansøgninger, der søger op til 15.000 kr.
 • Ansøgninger bliver behandlet med en kortere tidsfrist. Du kan typisk forvente svar to - tre uger efter ansøgningsfristen.

Vesterbropuljen

 • Vesterbropuljen støtter ansøgninger, der søger mere end 15.000 kr. i støtte.
 • Ansøgningerne har en lidt længere behandlingsprocedure. Du kan typisk forvente svar ca halvanden måned efter ansøgningsfristen. 

Kriterierne for støtte er uændrede – det betyder at ansøgninger, der forholder sig til nedenstående, vil blive prioriteret.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Puljekriterier

Vi lægger vægt på, at projekter der søges midler til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen mellem boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller indtænker miljøhensyn som fx affaldssortering, miljømærkede materialer m.m. i udførelsen af projektet.

 • Vesterbro Lokaludvalg lægger vægt på initiativer og aktiviteter, der bl.a.
 • tager udgangspunkt i Vesterbro som lokalområde
 • skaber dialog og debat om og i bydelen
 • styrker nye netværk og udvikling af en fælles Vesterbro-identitet
 • gennemføres i samarbejde mellem flere grupper eller foreninger
 • støtter integrationen mellem kultur, alder, etnicitet og andre skel
 • Der ydes kun støtte til arrangementer med offentlig adgang. Der ydes i udgangspunktet kun støtte i form af medfinansiering
 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti til arrangementer
 • Arrangementer eller aktiviteter, der opnår støtte, skal nævne Vesterbro Lokaludvalg i sin reklame eller omtale – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen – da støtten ellers kan bortfalde.

Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til:

 • Studierejser og studieophold
 • Varige driftsudgifter
 • Anlægsarbejde
 • Lønudgifter i kommunale institutioner
 • Arrangementer, der allerede har fundet sted
 • Arrangementer der er afviklet eller påbegyndt før datoen for uddeling af puljemidler

Ansøgningsfrister i 2023

Ansøgningsfrister for projekter med afvikling i 2023

15. oktober 2022
15.januar 2023
15. marts 2023
15. maj 2023
15. august 2023
15. oktober 2023