Stofscenen på Vesterbro mangler igen finansiering

Særligt den manglende finansiering af weekend-åbent i Café Dugnad er et problem og udfordrer god sameksistens mellem områdets brugere og beboere.

Lige inden Rådhusets 2. behandling af budgettet for 2023 har vi sendt et brev til Borgerrepræsentationens politikere.

Med brevet vil vi gerne udtrykker tilfredshed med de punkter, hvor Vesterbro er blevet tilgodeset med årets budgetaftale. Men vi vil også påpege en af budgetaftalens store mangler – nemlig finansiering af weekend-åbent i Café Dugnad.

Café Dugnad er et af de vigtige initiativer på den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Her kan stofbrugere, der færdes på indre Vesterbro få et alternativ til livet på gaden og få dækket basale behov som mad, drikke og adgang til toiletter.

Desværre er der ikke afsat tilstrækkelige midler til fortsat åbning af cafeen i weekenden.

De manglende investeringer i stofscenen i aftalen om Budget ’23 vil få konsekvenser for stofbrugerne i form af mindre åbningstid i tilbuddene på stofscenen, men de manglende investeringer har også betydning for trygheden på stofscenen med konsekvenser for personale og naboer på Vesterbro.

Vi opfordrer Rådhuset til at genoverveje og at finde de ekstra midler til at sikre et holdbart grundlag for den sameksistens der er af stofbrugere, beboere og erhvervsdrivende i området.