Supplerende høring: Kommuneplan 19

10.01.2020
Væsentlige ændringer til forslag til Kommuneplan 2019 har affødt en supplerende høring. Du kan sende dit høringssvar ind til og med 15/1.

Forslag til Københavns Kommuneplan med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring fra den 27. august til den 22. oktober 2019. På baggrund af høringen og ændringsforslagene på Økonomiudvalgets møde den 3. december, har det for første gang i en årrække i forbindelse med kommuneplansprocessen, været nødvendigt med en supplerende høring.

Godsbaneterrænet

For Vesterbros vedkommende er det Godsbaneområdet, der er i supplerende høring. Det er her, du har mulighed for at give dit besyv med. 

"Ændringerne omfatter bl.a., at der i kommuneplanens politiske hovedstruktur tilføjes, at der på Godsbaneterrænnet etableres en grøn struktur med en offentlig park, begrønnede byrym og grønne offentlig tilgængelige private friarealer i størrelsesordenen 8-11 hektar. Samtidig holdes bebyggelsestætheden i området lavt til 100 i bebyggelsesprocent (inkl. bevaringsværdige ejendomme) i den nordlige del og 150- 175 i bebyggelsesprocent i den sydlige del mod Vasbygade." (uddrag fra høringsmaterialet).

Det område, hvor vi gerne så vores vision for Vester Remisepark udfolde sig. Vi ser gerne, at de grønne kvadratmeter, der lægges op til det supplerende forslag, kommer til at udgøre et samlet grønt område kontra bliver delt ud over det omkring 40 hektar store område, som Godsbaneterrænet udgør. 

Høringssvar og frist

Grundet høringsfristen den 15. januar har forretningsudvalget under Vesterbro Lokaludvalg bemyndigelse til at skrive og indsende høringssvaret, da næstekommende lokaludvalgmøde ligger den 22. januar.

Når høringssvaret er indsendt, finder du det under menupunktet 'Høringer'.

Du kan selv sende høringssvar ind via blivhørt-portalen.