Teknik- og Miljøborgmesteren besøgte os på Vesterbro

06.11.2020
Tirsdag eftermiddag var vi på tur med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen for at snakke om lokale problemstillinger på Vesterbro

Efter en indledende snak foran biblioteket gik vi en tur med tre fokus-punkter undervejs.

Enghave Plads

Første stop var Enghave Plads, hvor den grønne del af pladsen trænger til en opgradering lige som resten af pladsen har fået i forbindelse med Metrobyggeriet. Særligt mener vi, at der mangler lys, det grønne område kan udnyttes bedre, evt som forlænget skolegård for Tove Ditlevsens skole, og der skal skabes en bedre sammenhæng til den resterende plads.

Enghavevej 4-14

Dernæst gik turen til Enghavevej 4-14, hvor vi beså det nye byggeri, der hvor Slagtergårdene er blevet revet ned. I den forbindelse sætter vi pris på den tilbagetrukket placering, som nybyggeriet har fået, da det giver bedre plads til fortov og cykelsti på den i forvejen trafik-pressede Enghavevej.

Ligeledes snakkede vi her om luftforurening, og at vi i lokaludvalget gerne så, at en af kommunens luftmåler stod på Vesterbro. Måske netop her på Enghavevej, som af flere pga. den tunge trafik bliver kaldt for Vesterbros Jagtvej.

Lyskrydset Vesterbrogade / Enghavevej

Sidste stop var krydset Vesterbrogade / Enghavevej, hvor vi mener at forholdende særligt for cyklisterne bør forbedres. Vi gav bl.a. borgmesteren et konkret forlag om, at cyklister får 5 -10 sekunders forspring ift. bilerne ved grønt lys. Som det er nu, bliver man som cyklist ofte presset af den begrænsede plads og af den tætte biltrafik.

Vi takker for besøget og den gode dialog undervejs.