Vesterbro får en ny skole i Kødbyen

27.01.2021
Allerede nu går forberedelserne til byggeriet af en ny skole I Kødbyen i gang. Se arkitekternes visualiseringer af skolen her.

Manglende skolekapacitet har længe været et problem på Vesterbro. For at afhjælpe problemet, erstatter man Gasværksvejens Skole, der rummer to spor, med en ny skole i Kødbyen.

Det nye skolebyggeri skal huse en tre-sporet skole med madskole og idrætshal på hjørnet af Ingerslevgade og Skelbækgade. Selvom der i lokalplanen for Den Hvide Kødby allerede gives mulighed for et skolebyggeri på grunden, forventes et lokalplanstillæg at komme i høring i efteråret 2021.

Det forventes, at den nye skole kan tages i brug ved skolestart 2024.

Den nye skole bygger på principper om bevægelse og åbenhed, og den kommen idrætshal vil efter skoletid blive åbnet op for Vesterbros foreningsliv, der vil kunne gøre brug af faciliteterne. Ligeledes vil skolens lokaler være åbne for aftenskoler, fritidsbruger og andre foreningsaktiviteter.

Der skal tages højde for områdets miljøforhold

Forud for de konkrete byggeplaner, som ligger på bordet nu, har man gennemført en række forundersøgelser og vurderinger af miljø-, støj- og trafikforhold for området. Den hvide Kødby er bygget på en gammel gasværksgrund, og jorden er derfor forurenet. Dertil kommer den nye skole til at ligge lige ud til to tungt trafikerede veje og med jernbanen til Københavns Hovedbanegård som nær nabo.

Derfor har man undersøgt både jordbund, miljøskadelige stoffer i eksisterende bygninger, støjforhold, luftforurening og trafiksikkerhed, hvorefter man har vurderet, at man med igangværende og kommende tiltag kan skabe et skolemiljø, der både er rent og sikkert for de kommende elever på skolen.   

Arbejderne vil blive gennemført indenfor Københavns Kommunes Anlægsforskrift.