Vi besøger Vesterbros kulturaktører

Når vores fagudvalg for Kultur, Fritid, Børne- og Unge (KFBU) holder møde, sker det ofte ude hos og i dialog med Vesterbros kulturaktører.

Som lokaludvalg er det vigtigt for os at vide, hvad der rør sig i bydelen. Derfor benytter vi bl.a. vores fagudvalgsmøder til at besøge relevante aktører på Vesterbro. Der gør vi for at få en mere åben dialog med Vesterbros aktører på kultur og børn- og unge-området, og forbi vi derved får et bedre blik for jeres udfordringer, som vi gerne vil være med til at løse.

Vi besøgte Mikkelsen Arkitekter, der har tegnet Dansehallerne

Ved vores sidste fagudvalgsmøde i KBFU besøgte vi Mikkelsen Arkitekter, der bl.a. er har tegnet renoveringen af Kedelhuset på Carlsberg, så Dansehallerne, hvis alt går vel, kan rykke ind i bygningen om ca. 2 år.

Mikkelsen arkitekter har specialiseret sig i kultur- og erhvervsbygninger og bygninger, der bruges til forskning eller anden form for vidensproduktion. Et vigtigt element når de arbejder med gamle bygninger, er at få det gamle og det nye til at indgå i et samspil, der supplerer hinanden.

I forbindelse med Dansehallerne stod de med en modernistisk industribygning, der nu skulle laves om til et moderne og multifunktionelt danse-centrum, som både skal rumme scener til professionelle danseopvisninger, øvelokaler til danserne, der også kan bruges af danseforeninger og til andre folkeoplysende formål samt en åben underetage med plads til butikker og en café.

Grundet et højt ambitionsniveau og udfordringer med usikkerhed i betonfundament og søjler har de økonomiske forhandlinger trukket ud, men nu ser det til, at en aftale er ved at falde på plads.

I lokaludvalget glæder vi os over, at dansemiljøet igen får et hjemsted med den kommende renovering af Kedelhuset på Carlsberg, og vi værdsætter særligt, at bygningen som kommende kultur-magnet også kan bruges af skoler og det lokale foreningsliv. Det er vigtigt, at vi netop tænker i løsninger, hvor flere målgrupper kan få adgang til at bruge de flotte lokaliteter.  

Vi ser frem til at se det færdige resultat og takker Mikkelsen Arkitekter for præsentationen af projektet.

Vi skal have kulturen med på budget

Efterfølgende drøftede vi, hvad vi som fagudvalg gerne vil have med, når vi i det samlede lokaludvalg sender vores ønsker til de kommende budgetforhandlinger ind til politikkerne på rådhuset.

Som fagudvalg for kultur, fritid, børn og unge har vi følgende punkter:

  • Badezonen ved Fisketorvet trænger til at blive renoveret. Vi ved, at mange børn og unge bruger badet, særligt dem, der er lidt yngre end Islands Brygges badegæster. Dertil bruges badet af folk, der ønsker at svømme langt, da selve bassinet er større end andre steder. Vores oplæg er minimum en renovering, men gerne en opgradering med sauna tilknyttet badet.
  • Basement der styres af DIT:KBH har længe trængt til en opgradering, hvis det forsat skal kunne betjene de mange unge kulturudøvere, der bruger stedet, og som er et af de mest søgte af DIT:KBHs lokaler. Det skylder vi de unge!

På næste møde i lokaludvalget har vi inviteret leder af Kultur V, Lone Billehøj med, hvor vi bl.a. skal drøfte, hvordan lokaludvalget og lokale kultur- og fritidsaktører kan samarbejde med Kultur V og bruge og præge de kommunale fritidstilbud på Vesterbro samt indgå i dialog om deres drift og udvikling.

På næste møde i KFBU den 8. juni går turen til Teatret ved Sorte Hest for at høre om deres virksomhed - og deres kommende arrangement henvendt til Vesterbros beboere: "Godnathistorier til nabolaget".

Lokaludvalgets fagudvalg

I Vesterbro lokaludvalg har vi tre fagudvalg, som løbende behandler aktuelle sager inden for hvert deres område, og som hver især føder dagsordenspunkter ind til lokaludvalgets ordinære møder.

  • Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget.

Fagudvalgene er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro.

Derudover har lokaludvalget et puljeudvalg og et forretningsudvalg. Forretningsudvalget varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsformænd.

Puljeudvalget forbehandler og indstiller ansøgninger til Vesterbropuljen og træffer beslutning om ansøgninger til Lillepuljen. Puljeudvalget er ikke åbent for deltagere, der ikke er medlemmer i lokaludvalget.