Vi ønsker dialog om udviklingen af kulturtilbud på Vesterbro

10.02.2021
Vesterbro bør høres, når kommunen træffer beslutninger, der vedrører Vesterbro - det gælder også på kulturområdet!

Som lokaludvalg er et af grundelementerne i vores arbejder at være bindeled imellem de drøftelser og beslutninger, der bliver taget på Københavns Rådhus og borgerne i de enkelte bydele. Det er en opgave vi er stole af, og som vi tager meget alvorligt.

Derfor har det undret os, at kommunens Kultur- og Fritidsudvalg ikke har spurgt os til råds, når de løbende har drøftet nye kulturkvadratmeter på Vesterbro. Senest har det været aktuelt ved beslutningen om, hvad det tidligere bymuseum nu skal rumme i fremtiden, og helt aktuelt diskuteres det nu, hvad der skal være af kulturtilbud i Kødbyen.

Derfor har vi nu skrevet til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg. Vi ønsker at gøre dem opmærksomme på, at vi står klar med sparring og viden om, hvad borgerne og foreningslivet på Vesterbro efterspørger på området.

Vi håber at kommunens Kultur- og Fritidsudvalg tager vores henvendelse til efterretning, og ser frem til et fremtidigt samarbejde til glæde for kulturen på Vesterbro og i hele København.

Du kan læse vores brev til Kultur- og Fritidsudvalget herunder.