Vores ønsker til overførelsessagen

I uge 12 forhandler de politiske partier om, hvad kommunens overførelsesmidler skal bruges på. Vi har sendt vores input til forhandlingerne.
Billede
Dybbølsbro
Fotograf
Vesterbro Lokaludvalg

De politiske partier skal i uge 12 forhandle om overførselsmidler, som er ubrugte midler fra budget 2020. I den forbindelse har vi sendt et brev til medlemmerne af borgerrepræsentationen med vores indspark til forhandlingerne.

I brevet fremhæver vi følgende 11 punkter, hvor ekstra midler vil kunne gøre en stor forskel på Vesterbro:

 • Helhedsplan for Dybbølsbro
 • Etape 4, Istedgade
 • Vesterfælledvej, bump og hastighedsnedsættelse
 • Krydset Haderslevgade/Ny Carlsberg Vej
 • Midler til Fisken
 • Coronatiltag for gadens folk og sårbare
 • Coronapulje til Kultur
 • Gaslamper i forbindelse med genopretningen af Abselonsgade
 • Opbakning til budgetforslag om midler til Basement
 • Overgang på Lyrskovgade ved midterindgangen til parken
 • Flere offentlige toiletter i hele byen

Vi håber, politikerne på rådhuset tager vores henvendelse til efterretning.

Vores brev til Borgerrepræsentationen er vedhæftet som dokument herunder.