Træstubben

Naturværkstedet Træstubben er base for Vesterbro Lokaludvalgs grønne projekter

Naturværkstedet Træstubben ligger lige midt i byen mellem 4 etagers huse på Vesterbro, hvor der ellers kun er 2–3 m2 grønt pr. indbygger. Miljø og naturformidlingen er særligt vigtig i tæt befolkede, urbane områder, hvor man ellers er langt fra føler sig som en del af naturen og derfor mangler den basale naturforståelse, som nærhed til naturen danner grundlag for.

Træstubben er base for lokaludvalgets natur- og miljøprojekter. Formålet med stedet er at give Vesterbros børn en bevidsthed om, hvor tingene kommer fra, at vi er en del af naturen, samt at få skabt et grønt, bæredygtigt åndehul i en offentlig park, hvor borgere fra Vesterbro kan få fingrene i jorden og være med til at skabe en bæredygtig oase.