Træstubben

Naturværkstedet Træstubben er base for Vesterbro Lokaludvalgs grønne projekter

Træstubben er base for lokaludvalgets natur- og miljøprojekter. Formålet med stedet er at give Vesterbros børn en bevidsthed om, hvor tingene kommer fra, at vi er en del af naturen, samt at få skabt et grønt, bæredygtigt åndehul i en offentlig park, hvor borgere fra Vesterbro kan få fingrene i jorden og være med til at skabe en bæredygtig oase.

Aktiviteter i Træstubben

Vis alle

Natur- og miljøformidling for børn

I Træstubben arbejder vi for at give Vesterbros børn en bevidsthed om bynatur og bæredygtighed. Miljø og naturformidlingen er særligt vigtig i tæt befolkede, urbane områder, hvor man ellers er langt fra føler sig som en del af naturen og derfor mangler den basale naturforståelse, som nærhed til naturen danner grundlag for.

I efteråret 2022 kan Vesterbros børn lære at lave deres egne kaleidoskoper med naturmaterialer, og så kan de blive klogere på alle de mange svampe omkring os.

Læs mere om naturformidlingen i Træstubben i programmet i filerne herunder.

Efterårsprogram - Naturformidling i Træstubben

Billede
Kaleidoskoper
Fotograf
Clorofille

Om Træstubben

Vis alle

Midlertidige brugere af Træstubben

Midlertidige brugere

Træstubben bruges af en række midlertidige brugere, der laver aktiviteter i Træstubben på egen hånd.

I 2023 har vi følgende midlertidige brugere:

FDF Vesterbro

Tove Ditlevsens Skole

TræstubbenLAND 

Apostelkirken, Stressfri

Settlementet børn og unge

Træstubbens skovhave

Udearealet ved Træstubben er et stykke offentlig park, der er lavet om til en bæredygtig byhave og kan frit nydes af alle. Haven er et anderledes grønt åndehul, hvor man kan få mange forskellige naturoplevelser på et meget lille område. 

Bakkerne

Da Vesterbro Naturværksteds udearealer blev etableret, blev der gravet en masse grus og jord op, der hvor de nye bede kom. Alt det som blev gravet op blev lagt som bakker i midten af naturværkstedet for at spare transporten til bortkørsel af jorden og for at skabe et varieret landskab med bakker, hvor børnene kan løbe op og ned på det lille kuperede område og få brugt noget energi.

Fugle og Insekter

Haven omkring Vesterbro naturværksted er præget af en mangfoldig biodiversitet mht. planter og dyr. Fuglemangfoldigheden på et ellers meget lille område hænger sammen med, at der er masser af føde for fuglene i form af bær og insekter samt mange gode skjulesteder, redemuligheder i træer, buske og klatreplanter på husmurene. Ved at vælge planter og frø som er økologiske, hjemmehørende, flerårige, fødegivende og nektarholdige, er vi med til at skabe en større biodiversitet mht både planter og dyr i byen.

Højbedene

Der er lavet 2 genbrugshøjbede i haven. Til højbedene er der brugt gamle tagrør og andet med huller i og det er kun det øverste lag brosten, der er mørtlet fast, sådan at planter og dyr stadig kan gro/leve i hullerne på siden af højbedet. Højbede er en genial måde at lave intensiv dyrkning af krydderurter og grønsager specielt i byen. Der er ingen som går i bedet, og jorden bliver dermed ikke kompakt og udbyttet større. Når man dyrker i højbede er pasningen af bedet ofte mere intensiv, hvilket også giver et højere udbytte. Desuden kan man i et højbed bedre styre, at der kommer helt rent jord i netop dette bed.

Nyttige Planter

Stort set alle planter i Vesterbro Naturværksted er valgt med henblik på en nyttefunktion. Der er krydderurter, der kan bruges i maden, der er urter til kosmetik, der er vilde spiselige planter, frugttræer og bær med henblik på spisning. I insekthaven er der også sat mange nektarholdige planter, der tiltrækker nyttige insekter, såsom svirrefluer og bier, sådan at frugttræerne bliver lettere bestøvet og bladlusangreb holdes nede. De fleste planter i Vesterbro naturværksted er desuden flerårige planter eller træer, som skaber mere vedmasse (holder på CO2) og giver et mindre arbejde med at vedligeholde haven, idet disse planter ikke skal såes igen og igen hvert forår, sådan som det er tilfældet med 1 årige planter.

Regnvandsopsamling

På Vesterbro Naturværksteds udearealer kan der opsamles 4 m3 regnvand fra Apostelkirkens tag. Vi har valgt at bruge palletanke, til regnvandsopsamling pga. palletankenes fortræffelige evne til at opsamle store mængder vand. Regnvandet bliver brugt til at vande udearealerne , specielt højbede og tønder i tørre perioder. Endvidere er regnvandsopsamlingen en vigtig del af naturværkstedets formidling om bæredygtighed og ressourceforbrug.

Vildnisset

Bagerst i Naturværkstedshaven er der lavet et lille vildt område med hasselnødder, pil, hyben, tjørn, brombær, hyben etc. Buskene er nyttige planter, der giver børnene en oplevelse, f.eks det at finde ud af hvilken plante en hasselnød gror på. Disse buske er plantet i et mindre vildnis, hvor børnene med tiden kan gemme sig og fare en lille smule naturvildt i en ellers meget asfaltbelagt by.

Træstubbens historie

Træstubben er et gammelt offentligt toilet i Saxoparken, der er ombygget til et naturværksted og en demonstrationsbygning for bæredygtigt byggeri.

Det var det daværende Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, der i 2006 fik tilladelse til at låne den eksisterende toiletbygning på området af Københavns Kommune, Center for Park og Natur. Toilettet havde dengang stået aflåst i ca. 15 år og stod til nedrivning.

På daværende tidspunkt var miljøarbejdet på Vesterbro allerede skubbet i gang med det spirende permakultur inspirerede VesterGror og Byhavenetværket, som havde base på Vesterbro.

Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn modtog en stor donation af fonden Realdania som gjorde det muligt, at gennemføre en ombygning af toilettet, som i dag hedder “TRÆSTUBBEN”. Byggeriet af TRÆSTUBBEN blev udført slutningen af 2007 og blev officielt indviet med daværende miljøborgmester Klaus Bondam i februar 2008.

Tidligere projekter i skovhaven

Bæredygtighed i baghaven og på altanen

Hvordan skaber man mere biodiversitet og bynatur, også i baggården og på altanen? Hvilke planter kan der vokse i din have, og hvad du kan gøre for at tiltrække et mangfoldigt dyreliv i haven?

I maj 2022 satte vi ord og handling på udfordringen i omlægning af din have eller altan; til en klimavenlig have med forbedret biodiversitet. 

Forspiringsworkshop og frøbyttedag

Det kan sagtens lade sig gøre at få et varieret udvalg af urter og planter i vindueskarmen - eller en altan fuld af lækre grøntsager.

I april 2022 holdt vi forspiringsworkshop og frøbyttedag i Træstubben, så bydelens københavnere kunne blive forårsklar med en masse spirer af forskellig slags.

Kokedama

Kokedama er en slags japanske mosbolde, hvori der kan gro mindre planter, og som du kan hænge i vinduet, så der er grønt både oppe og nede. 

I oktober 2021 holdt vi workshop om kokedama og fik hængende haver - også indenfor i Træstubben.

Insekthoteller

Vild natur giver de bedste betingelser for insekter, men ved at bygge insekthoteller, kan du hjælpe bier, mariehøner, regnorme og andre insekter med at finde føde- og levesteder i gården eller på altanen.

I juli 2021 holdt vi workshop om insekthoteller og fik sat en række mindre hoteller op i Træstubbens have.

Bokashi

Bokashi betyder fermenteret organisk materiale på japansk og er en komposteringsmetode, hvor nedbrydningen sker meget hurtigt, iltfrit, og dermed lugter langt mindre.

Metoden er særligt velegnet til folk, der bor i lejlighed, som gerne vil minimere deres eget bioaffald - og få god og næringsholdig plantejord til planterne på altanen eller i  vindueskarmen som bonus.

I april 2021 afholdt vi en workshop om bokashi, hvor deltagerne lærte at bruge deres bioaffald til en næringsrig Bokashi-kompost. De fik også inspiration til, hvordan de kan bruge bokashi i haven, i højbedet, på terrassen, på altanen og i jordfabrikken.

Bynatur og grønne tage

Træstubbens tag skal jævnligt genopfriskes og have nyt søgræs, da taget med tiden glider nedad. I efteråret 2020 fik vi repareret taget, plantet skovjordbær på det nye formidlingsskab, og vi viste rundt i de nærliggende baggårde, hvor der er fuldt af spændende grønne tiltag, man kan udforske.

Skovhaveworkshops

Træstubbens have er et stykke offentlig park, der er lavet om til en vild og bæredygtig byhave inspireret af bl.a. permakultur og andre bæredygtige principper. I 2020 fik vi ryddet op i haven og plantet både frugttræer og buske, så nu kan vi glæde os til en endnu mere spiselig skovhave til sommer.