70 københavnere var med til møde om Jernbanebyen

Sidste uge gav Stadsarkitekt Camilla Van Deurs os og alle fremmødte et indblik i hendes tanker om udviklingen af Jernbanebyen. Tak for gode drøftelser og hyggelig fællesspisning efterfølgende.

Der er nok af dilemmaer, nye vinkler, muligheder og udfordringer at forholde sig til når vi taler om byudvikling af at så stort område som Godsbaneterrænet. Derfor har vi i lokaludvalget fulgt processen tæt siden starten og er med, når de vigtige møder afholdes.

Derfor var det også interessant at høre, hvad området og udviklingen betyder for Stadsarkitekt s Camilla van Deurs’ arbejde, og hvordan hun og kommunen griber opgaven an.

Nogle af de dilemmaer, der blev fremhævet under mødet, omhandlede:

  • Hvordan sikres sammenhæng til omkringliggende by. Både trafikalt og i udbuddet af faciliteter
  • Den kommende lokalplan, og om den bliver detaljerer nok?
  • Giver lokalplanen tilstrækkelige rammer for udvikling af en grøn bydel og en bydel med alternative og blandede boformer?
  • Er der de forbindelser, der skal være? F.eks. broforbindelse til Vesterbro og broforbindelse mellem de to parkanlæg henover metroanlægget?
  • Hvordan sikret områdets værkstedmiljø i lokalplanen?
  • Er 1% krav til opførelse af fællesarealer nok?
  • Hvordan sikrer vi, at Jernbanebyen ikke bliver for dyr at bo i?
  • Hvordan kan vi forhindre den varme ø-effekt, der allerede er i området?
  • Hvordan sikrer vi byudvikling med respekt for de bevaringsværdige bygninger og de beboere, der allerede er i området?

Læs en mere fyldestgørende opsamling fra mødet her

Vores engagement i Jernbanebyen

I Vesterbro Lokaludvalg har vi lige fra start været involveret i udviklingen af Jernbanebyen. Området er et af Københavns store byudviklingsprojekter med stor interesse fra både kommunen, Banedanmark og flere af de store investeringsfonde og boligselskaber.

I en sådan kreds at store aktører, har det været vigtigt for os at repræsentere det lokale perspektiv og sikre sammenhæng med det øvrige Vesterbro. Det har vi indtil nu heldigvis haft gode resultater med.

Udviklingen er allerede i gang

Selvom lokalplanen for området først forventes i høring i løbet af 2024, er udviklingen i gang allerede nu. Hver dag dikker flere aktiviteter og tilbud i området op, og det daglige liv tager så småt form. Er du på jagt efter en god oplevelse? Så tag en tur forbi :)