Udvidelse af Dybbølsbro

07.05.2015
  • ""
Lokaludvalget har længe haft Dybbølsbro på dagsordenen. Det er især nu aktuelt at gentænke, hvordan Dybbølsbro skal bære al den trafik. 

Lokaludvalget har i lang tid haft på dagsordenen at Dybbølsbro skal udvides. Cykelslangen er en succes, der bliver bygget ud omkring Dybbølsbro og der er en større mængde af gående og cyklister, der krydser Dybbølsbro. Det giver mere mening end nogensinde at gentænke, hvordan Dybbølsbro skal bære al den trafik. 

Dybbølsbro har med dens to broer store kapacitetsproblemer i forhold til mængden af cykel- og gangtrafik over broen. Med den kommende udvidelse og udbygning af såvel Enghave Brygge, som
Kalvebod Brygge vil trafikken over broen tage til og den nuværende kapacitet vil blive yderligere udfordret.

Nyt byrum og løsning på trafikken

Vesterbro Lokaludvalg har fået en tegnestue til at udfærdige et forslag til, hvordan udfordringerne kan løses på en grøn måde, der også gør broen til at byrum. I dag er der store trafikale problemer for cyklister og fodgængere på Dybbølsbro. Vesterbro Lokaludvalg ønsker en løsning, hvor der etableres et brodæk mellem de to broer, der i dag udgør Dybbølsbro. På den måde skabes der en attraktiv og funktionel forbindelse mellem Bryggebroen, Vesterbros nye områder og havnen.

Dybbølsbro bliver på samme tid en forlængelse af Vesterbro, tilbyder nye, grønne byrum midt i den gamle industri og løser de nuværende trafikale problemer.