Københavns Kommunes logo

Puljemidler

Søg støtte til aktiviteter og projekter, der styrker og udvikler bydelen.

Vi vil gerne bakke op om projekter og arrangementer, der styrker og udvikler bydelen. Igennem vores to puljer giver vi bl.a. støtte til projekter, der bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog og styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen. 

Hvem kan søge

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår på Vesterbro. For at kunne komme i betragtning til støtte, skal aktiviteten blandt andet være forankret i Vesterbro og være med til at styrke og udvikle Vesterbros identitet.

Sådan søger du

Hent og udfyld ansøgningsskemaet med projektbeskrivelse og budget og send det til vores sekretariat. Du finder vores ansøgningsskema og kontakt herunder. Vi anbefaler, at du læser vores retningslinjer for støtte, inden du søger.

Lokaludvalgets to puljer

Vesterbropuljen

Vesterbropuljen støtter ansøgninger, der søger mere end 15.000 kr. i støtte.

Ansøgninger til denne pulje bliver forbehandlet i puljegruppen og cirka en måned efter fristen beslutter det samlede lokaludvalg, om din ansøgning får støtte eller ej. Du modtager dit svarbrev per mail inden for en uge efter lokaludvalgsmødet er blevet afholdt.

Lillepuljen

Lillepuljen støtter ansøgninger, der søger op til 15.000 kr.

Ansøgninger til denne pulje bliver behandlet med en kortere tidsfrist, da det er puljegruppen, der behandler og beslutter. du kan typisk forvente svar 2-3 uger efter ansøgningsfristen.

Retningslinjer for støtte

Retningslinjer

Grundlæggende lægger vi vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelsen af projektet (affaldssortering, miljømærkede materialer m.v.). Støtten gives som udgangspunkt kun til projekter i indeværende år. Ved projekter der løber henover årsskiftet, er det vigtigt at budgettet opdeles i to, så det viser hvilke midler, der bruges i fx. 2019 og 2020.

Vi har udarbejdet en række kriterier, som vi anbefaler, at du orienterer dig om, så du ved, om dit projekt falder inden for vores puljers formål. 

Kriterier senest besluttet på det ordinære møde i oktober 2021

Puljekriterier

Vesterbro Lokaludvalg lægger vægt på initiativer og aktiviteter, der bl.a.

 • tager udgangspunkt i Vesterbro som lokalområde
 • skaber dialog og debat om og i bydelen
 • styrker nye netværk og udvikling af en fælles Vesterbro-identitet
 • gennemføres i samarbejde mellem flere grupper eller foreninger
 • støtter integrationen mellem kultur, alder, etnicitet og andre skel
 • Der ydes kun støtte til arrangementer med offentlig adgang. Der ydes i udgangspunktet kun støtte i form af medfinansiering
 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti til arrangementer
 • Arrangementer eller aktiviteter, der opnår støtte, skal nævne Vesterbro Lokaludvalg i sin reklame eller omtale – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen – da støtten ellers kan bortfalde.

Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til:

 • Studierejser og studieophold
 • Varige driftsudgifter
 • Anlægsarbejde
 • Lønudgifter i kommunale institutioner
 • Arrangementer, der allerede har fundet sted
 • Arrangementer der er afviklet eller påbegyndt før datoen for uddeling af puljemidler

Ansøgningsfrister

15. oktober 2022
15.januar 2023
15. marts 2023
15. maj 2023
15. august 2023
15. oktober 2023

Ofte stillede spørgsmål

Når jeg har indsendt en ansøgning, hvad sker der så?

Når du har sendt din ansøgning til vores fællespostkasse, vil vi læse den og derefter kvittere dig for indsendelse af ansøgningen. Hvis vi gerne vil have uddybet noget vedrørende din ansøgning, vil vi kontakte dig for at få uddybende informationer. Derefter behandler vores puljuegruppe ansøgningen, der indstiller ansøgningen til et senere lokaludvalgsmøde, hvor den endelige beslutning tages. Du vil derefter få svar fra sekretariatet om, hvad lokaludvalget har besluttet vedrørende din ansøgning. 

Kan jeg søge støtte til aktiviteter, der er afholdt?

Nej, du kan ikke få støtte til dit projekt, hvis dine aktiviteter er afholdt inden beslutningstidspunktet. Dette betyder, at vi kun støtter aktiviter, der ligger bagefter lokaludvalgsmødet, hvor beslutninger om tildeling af støttemidler tages. Du kan se i vores kalender, hvornår der er lokaludvalgsmøde efter ansøgningsfristen. 

Hvad betyder det, at støtten gives som underskudsgaranti?

Hvis dit projekt tildeles støttemidler fra vores puljer, dækker det underskuddet, som projektet forventes at få. Dette betyder også, at lokaludvalget ikke som udgangspunkt støtter projekter, der regner med et overskud. Giver projektet et mindre underskud end forventet vil støtten være tilsvarende mindre.

Hvornår vil støtten blive udbetalt?

Som udgangspunkt vil du få støtten udbetalt, når du har indleveret regnskab og evaluering til sekretariatet, og dette er blevet godkendt af vores økonomimedarbejder. Vær opmærksom på, at alle fakturaer skal være indhentet og tilgængelig for sekretariatet før støtten kan udbetales. Der vil være mulighed for at få halvdelen af støtten udbetalt før indlevering af regnskab, hvis du søger om dette. 

Hvilke udgifter kan dækkes af en eventuel støtte

Vi støtter aktiviteter og projekter, der er bydelsrelevante og som foregår i bydelen. Der lægges vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelen af projektet. Udgifterne kan være alt fra forplejning, materialeindkøb, lejning af lokaler og i begrænset grad honorarer, Som udgangspunkt ydes der ikke støtte til studierejser, varige driftsudgifter eller aflønning af kommunale medarbejdere. 

Kan jeg søge støtte til et projekt, der løber over flere år?

Ja, det kan du godt, men lokaludvalget kan støtte den del af projektet, som afvikles i det år, du søger.

Hvis projektet løber henover årsskiftet, er det derfor vigtigt at budgettet opdeles, så det viser, hvilke midler der bruges i fx 2019 og 2020 og dermed søger i det pågældende år. Dette er vigtigt for Lokaludvalget, da Lokaludvalgets regnskabsår følger kalenderåret og vi derfor skal afslutte vores regnskab ved årsskiftet.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Behandlingstiden for din ansøgning, og dermed også hvor lang tid der går, inden du får svar, afhænger af, hvilken pulje du søger.

Herunder kan du se en oversigt

Svar på ansøgninger til Lillepuljen

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2021. Svar på ansøgning i slutningen af november 2021 
Ansøgningsfrist: 15.januar 2022. Svar på ansøgning i slutningen af januar 2022
Ansøgningsfrist: 15. marts 2022. Svar på ansøgning i slutningen af marts 2022
Ansøgningsfrist: 15. maj 2022. Svar på ansøgning i slutningen af maj 2022
Ansøgningsfrist: 15. august 2022. Svar på ansøgning i slutningen af august 2022
Ansøgningsfrist: 15. oktober 2022. Svar på ansøgning i slutningen af oktober 2022

Svar på ansøgninger til Vesterbropuljen

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2021. Svar på ansøgning i  slutningen af december 2021
Ansøgningsfrist: 15.januar 2022. Svar på ansøgning i slutningen af februar 2022
Ansøgningsfrist: 15. marts 2022. Svar på ansøgning i slutningen af april 2022
Ansøgningsfrist: 15. maj 2022. Svar på ansøgning i slutningen af juni 2022
Ansøgningsfrist: 15. august 2022. Svar på ansøgning i slutningen af september 2022
Ansøgningsfrist: 15. oktober 2022. Svar på ansøgning i slutningen af november 2022

Video Url