Evalueringer

Når du har fået bevilget puljemidler fra Lillepuljen eller Vesterbropuljen, skal du efter afholdt arrangement udfylde vores evalueringsskema. Herefter får du din støtte udbetalt.

Vi udbetaler altså først din støtte, når du har indsendt evaluering og regnskab for dit afviklede arrangement. 

 

Sådan laver du din evaluering

  1. Download vores evalueringsskema
  2. Udfyld skemaet
  3. Indsend det til vores sekretariat

Hvis du gerne vil have input til, hvordan du sætter dit regnskab op, så læs mere her.

Når du har fået tilsagn om støtte, og når du skal lave din evaluering, skal du være opmærksom på følgende:

  • Har du modtaget støtte, så skal du bruge vores logo, når du reklamerer for dit arrangement. Du kan downloade vores logo nederst på siden her.
  • Alle fakturaer skal være indhentet og tilgængelig for sekretariatet før støtten kan udbetales.
  • Samtlige originalbilag skal være tilgængelige for sekretariatet op til 12 måneder efter projektets afslutning, da vi foretager stikprøvekontrol blandt støttede projekter.
  • Der skal være en sammenhæng mellem det budget, bevillingen er givet på baggrund af, og det endelige regnskab.
  • Sker der ændringer i dit projekt eller budget, efter du har modtaget dit tilsagn om støtte, så skal du informere os om ændringerne. Store ændringer kan have betydning for dit støtte.  
  • Eventuel egen medfinansiering i budgettet skal fastholdes i regnskabet. 

Udbetaling af forskud

Har du brug for lidt penge på forskud, så kan du få halvdelen af støtten udbetalt før indlevering af regnskab. Send en mail til sekretariatet, hvis udbetaling af forskud bliver relevant for dig.

Skriv til sekretariatet