Velbesøgt borgerøde om den åbne stofscene på Indre Vesterbro

10.09.2020
Mød de 10 nye medlemmer til nyt samarbejdsforum for den åbne stofscene på Indre Vesterbro

Onsdag aften havde vi i samarbejde med Mændenes Hjem inviteret til borgermøde og valgmøde til nyt samarbejdsforum for H17 og den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Ved mødet, der var godt besøgt, var der oplæg fra tre af landets førende, når det gælder viden om stofbrugerne der færdes på Indre Vesterbro, og de udfordringer der opstår, når en åben stofscene med fixerum skal fungere i sameksistens med områdets almindelige beboere og det omkringliggende erhvervs- og kulturliv.

De tre oplægsholdere var:

  • Ivan Christensen, forstander for Mændenes Hjem,
  • Espen Houborg, forsker fra Center for Rusmiddelforskning
  • Kenneth Balfelt, byrumsekspert og kunstner fra Kenneth Balfelt team.

Samarbejdsforummet er, udover de 10 ny-valgte medlemmer, repræsenteret ved deltagere fra Københavns Politi, Københavns Kommune, Vesterbro Lokaludvalg og de forskellige bo- og støttetilbud der er i området til stofbrugerne, og mødes ca. hver 6. uge. De 10 nye medlemmer er alle privatpersoner, der deltager som nabo-repræsentanter eller i arbejdsmæssig sammenhæng er berørt af situationen i området.

 

Derfor har vi brug for et samarbejdsforum

Sammen går de nu i gang med arbejdet for en bedre sameksistens på Indre Vesterbro. Særligt er oplevelsen af utryghed både blandt stofbruger og naboer et sted, hvor man mener at dialog kan have en gavnlig effekt. I samarbejdsforummets kommissorium står der således:

Samarbejdsforummets formål er at arbejde for det bedst mulige udbytte for brugerne af tilbuddene for socialt udsatte på indre Vesterbro og bidrage til trygheden på indre Vesterbro. Samarbejdsforummets opgave er ligeledes at udvikle samarbejdet omkring tilbuddene i den bedst mulige retning og at arbejde for at mindske de gener, der kan være forbundet med aktiviteterne på den åbne stofscene til glæde for brugere, naboer og erhvervsdrivende

For utrygheden og generne er desværre til stede både blandt stofbrugere og naboer. Følgende er et citat fra en stofbruger, som Esben Houborg har interviewet i forbindelse med et forskningsprojekt:

”Jeg har prøvet, hvor man møder dem om morgen, og så snakker med dem helt stille og roligt, og hvis du så er herinde hele dagen og om aftenen, så kan du bare mærke, at de bliver mere og mere vanvittige. Og når de ikke har flere penge, så er det så noget med, at så ruller de deres egne venner, og dem de så har siddet og snakket med hele dagen, dem vil de stjæle fra og rulle, og de bliver sure, hvis du ikke vil sælge noget til dem.” 

Esben påpegede i sit oplæg, at stofbrugerens utryghed ikke altid er nem at afhjælpe. For stofbrugerens liv på Vesterbro er ikke kun styret af afhængighed, men også det sociale element, der er knyttet til at være en del af stofscenen.

Kenneth Balfelt belyste hvordan det igennem de sidste par år er blevet mere usikkert at være stofbruger, og at vi i vores byudvikling fremmer denne usikkerhed ved ikke at tænke særlige opholdssteder til stofbrugerne ind i vores byudvikling. Når stofbrugerne føler sig presset ved ikke at have et sted at være, forstærker dette aggressivitet og konfrontation mellem de to parallelverdner på Indre Vesterbro.

I samme undersøgelse, som ovenstående citat kommer fra, fandt Esben Houborg frem til følgende tendens: 

19% af stofbrugerne svarer, at de er utrygge på Vesterbro. 16% af beboerne svarer i en af vores spørgeskemaundersøgelser, at de er utrygge.

Ved mødet blev der genfortalt flere episoder fra naboer, der i stigende grad oplever verbale og fysiske kontroverser med stofbruger, når de f.eks. møder dem i deres trappeopgang og beder dem gå et andet sted hen. En kontrovers, som fint illustrerer at byrummet på Indre Vesterbro er presset, og at en del af løsningen måske skal findes ved en bedre inklusion af stofbrugere når vi anlægger nye byrum.

Mødet endte med valg til de 10 pladser reserveret til privatpersoner i samarbejdsforummet. 12 personer ønskede at stille op. Valget blev afgjort ved fredsvalg med 2 suppleanter til samarbejdsforummet.  

Vi takker for en god aften og glæder os til det videre samarbejde med det nye samarbejdsforum.